Geurreductie

Geuroverlast

Het kan voorkomen dat er in de omgeving van het restaurant zaken zijn veranderd. Nieuwe buren of omwonenden zijn soms kritisch ten aanzien van geluidsoverlast en geuroverlast. Maar ook bestaande omwonenden kunnen na jaren van gedogen ineens klagen over een bestaand dampafzuigsysteem of lucht afvoerinstallatie van uw bedrijfskeuken of restaurant. 

Buurtbewoners met klachten over geuroverlast of geluidsoverlast van uw afzuiginstallatie kunnen tegenwoordig op eenvoudige wijze via internet een klachtenmelding doen en daarmee de gemeente alarmeren. Op dat moment kunt u voor een uitdaging komen te staan. Wij beschikken over professionele meetapparatuur waarmee we o.a. geluid- en luchtsnelheid kunnen meten. Op basis van onze rapportage kan er een plan worden opgesteld om de problemen op te lossen. Indien gewenst bespreken wij samen met u en de gemeente de mogelijkheden. In alle gevallen is onze ervaring en ons advies; wacht niet af tot zaken escaleren maar neem zelf het initiatief tot oplossen van de geurhinder of geluidshinder van de luchtafvoerinstallatie van uw horecabedrijf.

Geurreductie

Een horeca lucht afvoer installatie voert bak-, braad en kookdampen af die vrijkomen tijdens het kookproces.  Het is niet te voorkomen dat bepaalde geurcomponenten meedrijven op deze kookdampen en aldus in de omgeving worden uitgeblazen via de luchtafvoerbuizen van de afzuigkap. In een stedelijke omgeving, en dan met name een binnenstad, dient de uitblaas van kookdampen van hotels, cafés, pizzeria’s en restaurants etc. aan strenge eisen te voldoen. Deze eisen zijn erop gericht om geuroverlast, geurhinder en klachten over geur uit de afzuiginstallatie te voorkomen. In veruit de meeste gevallen is het afdoende om een lucht uitblaas te realiseren die ruim hoger uitblaast dan de bebouwing in de omgeving. Een hoge luchtafvoer stoot de afvoerlucht in de hogere luchtlagen waardoor er nauwelijks sprake is van geurklachten of geuroverlast.

In gevallen waarin het situatief onmogelijk is om hoger dan naastgelegen bebouwing te kunnen uitblazen dient er een geurfilter te worden toegepast. 

Er zijn talloze mogelijkheden om professioneel te ontgeuren. De geadviseerde oplossing hangt af van de omstandigheden, waaronder o.a. werkwijze, ontgeuringsgraad en budget.

Klimateam Scan?

Een luchtafvoer installatie die leidt tot veel klachten uit de buurt vanwege b.v. geur-, of geluidsoverlast hoeft niet per definitie totaal opnieuw aangelegd te worden. Soms zijn slimme oplossingen mogelijk om de problemen aan te pakken. Klik op de scanknop hiernaast om uw installatie te scannen.

Geurfilterkast

Het is mogelijk om achteraf nog een toevoerbeluchting te plaatsen op een bestaande installatie, een extra inductiesysteem of een geurfilterkast. De geurfilterkast kan tussen het bestaande kanaalwerk worden geplaatst maar kan ook als complete unit worden geleverd ter vervanging van de bestaande afzuigventilator. Geurfilterkasten kunnen als dakopstelling worden geplaatst maar ook in een binnen opstelling. Bij situaties waarin er intensief en met sterk geurende producten wordt gewerkt is van het belang dat de geurfilterkast eenvoudig bereikbaar is omdat er regelmatig koolstoffilters, koolstof patronen en zakkenfilters dienen te worden vervangen.

Ozonsysteem

Indien er een systeem wenselijk is met een lage vervangingsfrequentie kan er worden gekozen voor een geurfiltersysteem met een koolstoffilter kast in combinatie met een ozonsysteem. Deze ozonontgeuring zorgt voor een langere stand tijd van de koolstoffilters en de zakkenfilters. De terugverdientijd verschilt per situatie maar ligt gemiddeld tussen de 2 en 4 jaar.

Let op; ozonsystemen kunnen bij verkeerde instelling of verkeerde montage een ongecontroleerde stroom giftige stoffen uitstoten. Ozon vernietigt de longblaasjes in de menselijke longen en kunnen tot onherstelbare longschade leiden. Wij adviseren u nimmer zelf met deze installaties te experimenteren maar altijd een erkend specialist te raadplegen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Klimateam Nederland BV

ADRES ALMELO
Virulyweg 37 C, 7602 RG Almelo

CONTACT
E. verkoop@klimateam.nl
M. 085 - 077 36 08

085- 077 36 08 verkoop@klimateam.nl